Privacy – upravljanje osebnih podatkov

Ta dokument opisuje obdelavo osebnih podatkov uporabnikov teh spletnih strani.

UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016

o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)

(Kodeks o varstvu osebnih podatkov) je namenjena vsem, ki interagirajo z omrežno dostopnimi spletnimi storitvami v okvir spletnega naslova: http://praznikcesenj.it

Informacije se nanašajo izključno na to domeno in ne krijejo katerekoli druge domene, dosežene preko povezav. Z obiskom zgoraj navedenega spletnega mesta implicitno pristajate na pogoje uporabe, opisane v tem dokumentu.

OBDELOVALEC PODATKOV 

Pri obisku tega spletnega mesta se lahko pridobijo in obdelujejo osebni podatki, preko katerih se določi ali se lahko določi istovetnost obiskovalca. Obdelovalec podatkov je: Aljoša Novak  s sedežem v Mačkolje 55  34018 Dolina (TS) oseba katerega je poverjena s strani SPD Mačkolje.

KRAJ OBDELAVE

Obdelave, ki izhajajo iz obiskov tega spletnega mesta, na zgoraj navedem naslovu opravlja izključno za obdelavo odgovorno tehnično osebje ali občasno drugo osebje, ki izvaja vzdrževanje sistemov.

ZVRSTI OBDELANIH PODATKOV

Informacijski sistemi in programska oprema, ki služijo delovanju tega spletnega mesta, med običajnim delovanjem pridobijo nekatere tipologije osebnih podatkov, katerih prenos je impliciten pri uporabi internetnih komunikacijskih protokolov.

Te informacije se ne zbirajo z namenom, da se jih poveže z istovetnostjo posameznega obiskovalca, a po svoji naravi lahko preko obdelave in združevanja privedejo ali pomagajo privesti do identifikacije uporabnika v povezavi s podatki, ki jih hranijo drugi subjekti.

Ta kategorija podatkov vkljucuje IP adrese ali domene računalnikov, preko katerih se uporabniki povezujejo na spletno mesto, spletne naslove priklicanih strani ali datotek, dan in uro povezave, uporabljeno HTTP metodo, dimenzijo priklicane datoteke, številčno oznako statusa odgovora s strani strežnika in druge parametre glede obiskovalčevega operacijskega sistema in računalniškega okolja.

Ti podatki se uporabljajo samo za pridobivanje anonimnih statistik o spletnem mestu in preverjanje pravilnosti njegovega delovanja. Te podatke je tudi mogoče uporabljati za ugotavljanje odgovornosti v primeru informatskih kršitev.

PROSTOVOLJNO POSREDOVANI PODATKI

Neobvezno, izrecno in prostovoljno pošiljanje sporočil na naslove elektronske pošte domene ali domen spletnega mesta predpostavlja pristanek k pridobitvi naslova pošiljatelja, kar je potrebno da se na sporočilo lahko odgovori, in vseh drugih v sporočilu vkljucenih podatkov.

PIŠKOTI

Iz spletnega mesta pridobivamo le delno osebne podatke obiskovalca.
Ti podatki so shranjeni in se letno izbrišejo.
Piškotov ne uporabljamo za posredovanje informacij osebne narave.
Trajnih piškotov ali drugih sistemov sledenja obiskovalcem ne uporabljamo.

                 
cookie_notice_accepted true www.praznikcesenj.it / 2018-06-20T10:03:14.000Z 26      
SID RQVF04069Zy2ATCYhqYxeUh7ynhzsf2kOh5P73oZ0pTCPD-2jjC4Q5wcombJhwZBKaQ_7Q. .google.com / 2019-10-11T14:15:22.752Z 74      
NID 130=XmIyKTgs7P0wKg-cK9UQ-99ACFGaG9qGnSxK4TP0fRsTafvHe3p2r5u4RrK-Mmj-19QXDF71jtZxEPmvdBKqGnfbTRqNyWgZMxQytmeitgZa2Xa0qXRolOd1zhjjWA1Y .google.com / 2018-11-20T08:30:47.000Z 135    
HSID A9hNwLCsZZ8rqoyEJ .google.com / 2019-10-11T14:15:22.089Z 21    
CONSENT YES+IT.it+20150628-20-0 .google.com / 2038-01-10T08:00:00.091Z 30      
APISID OFEROEgKZuzJnhf-/AYIj-UEfw5q8c5sDl .google.com / 2019-10-11T14:15:22.090Z 40      
                 
             

Piškotkov, ki so del sistema za delitev preko socialnih omrežij uporabljamo v kolikor vsak posameznik zavestno uporablja svoje osebne profile v socialnih omrežjih.
Pri tem na našem spletnem mestu ni nič shranjenega.
Zasebnost teh podatkov jih upravljajo podjetja katera nudijo svoje specifične pogoje in upravljanje zasebnosti:

GOOGLE: https://privacy.google.com
FACEBOOK: https://it-it.facebook.com/help/238318146535333?helpref=hc_global_nav
YOUTUBE: https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it

Uporaba piškotov za identifikacijo seje (ki se ne trajno zapišejo na uporabnikovem racunalniku in izginejo, ko se brskalnik zapre), je strogo omejena na prenos identifikatorja sej (sestavljena iz niza nakljucnih števil, ki ga je strežnik samodejno ustvari), ki je potreben, da se omogoči varen in učinkovit obisk spletnega mesta.

Piškotki seje, ki se uporabljajo na tem spletnem mestu, ne uporabljajo drugih tehnologij, ki bi lahko ogrozile zasebnost uporabnikov in ne omogočajo pridobitve osebnih identifikacijskih podatkov.

NEOBVEZNO POSREDOVANI PODATKI

Poleg navigacijskih podatkov lahko obiskovalec svobodno odloči če posreduje osebne podatke, predvidene v spletnih obrazcih ali na kontaktni strani, da zaprosi za informacije.

Njihova odsotnost lahko onemogoci izpolnitev prošnje.

METODE OBDELAVE

Osebni podatki se obdelujejo z avtomatskimi orodji dokler se doseže namen, zaradi katerega so bili zbrani.Posebni varnostni ukrepi preprečijo izgubo podatkov ter nedovoljen ali nepravilen in nepooblaščen dostop do njh.

UPORABNIKOVE PRAVICE

Osebe, katerih osebne podatke hranimo, imajo pravico kadarkoli pridobiti potrditev o obstoju teh podatkov in izvedeti vsebino in izvor podatkov, preveriti njihovo točnost ali zahtevati njihovo vključevanje, posodabljanje, popravilo in blokiranje. Osebe imajo pravico zahtevati preklic, anonimno preoblikovanje ali blokiranje podatkov, zbranih v nasprotju z zakonom, in nasprotovati – iz upravičenih razlogov – njihovi obdelavi. Tovrstno zahtevo se pošlje obdelovalcu podatkov: Aljoša Novak  s sedežem v Mačkolje 55  34018 Dolina (TS) ali preko kontaktne pole. Ta dokument je Izjava o varovanju osebnih podatkov tega spletnega mesta in se ga bo redno posodabljalo in izpolnjevalo. V kolikor se ti pogoji spreminjajo s vzporednim posodabljanjem portala si pridržimo pravico, da ta dokumente sproti spreminjamo in dopolnjujemo.